MEDICIA INSTRUMENT SERVICE บ.เมดิเซีย อินสทรูเมนท์ เซอร์วิสจำกัด
นำเข้า-จำหน่าย อุปกรณ์เอกซเรย์ ระบบดิจิตัล พร้อมทีมบริการหลังการขาย ที่ได้รับการฝึกอบรมจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ

Copy Right Reserved 2017

Medicia Instrument Service Co.,Ltd.